NADZOR IZGRADNJE SVIH VRSTA ELEKTROINSTALACIJA
Pružamo usluge stručnog nadzora nad izgradnjom svih vrsta elektroinstalacijskih radova prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) te Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine 78/15).

Poduzeće ima stalno zaposlenog ovlaštenog inženjera elektrotehnike.
VAŠ OVLAŠTENI INŽENJER
HRVOJE MATOTEK, mag.ing.elektrotehnike
ovlašteni inženjer elektrotehnike
Kontaktirajte nas
 
Ime
Prezime
e-mail adresa
Telefon
Odjel
Poruka